SHOEI

The world’s best premium helmet แรงขับเคลื่อนขุมพลังอันไร้ขีดจำกัด ที่สัมผัสได้ของคุณ

สินค้า SHOEI ทุกชิ้นผลิตด้วยมือ จากช่างฝีมือญี่ปุ่นตั้งแต่ปีพ.ศ.2502 ยกระดับความใส่ใจเพื่อการสวมใส่ที่สบายและป้องกันอุบัติเหตุก่อนที่จะเกิดขึ้น กว่าทศวรรษที่ SHOEI ได้รับความไว้วางใจให้เป็นสัญลักษณ์แห่งความปลอดภัยจากผู้ขับขี่ทั่วโลก

แนวคิดด้านความปลอดภัยของ SHOEI แบ่งเป็น 2 ด้าน คือ ‘Passive Safety’ ที่มุ่งเน้นการป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุ และ ‘Active Safety’ มุ่งเน้นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุตั้งแต่เริ่มต้น

สินค้า SHOEI

Chat & Call