You are here: Home / About เกี่ยวกับเรา / นโยบายการจัดส่งและคืนสินค้า

นโยบายการจัดส่งและคืนสินค้า

การจัดส่งสินค้าและคืนสินค้า

นโยบายการจัดส่งสินค้า

เราใช้ ไปรษณีย์ไทย แบบลงทะเบียน ด่วนพิเศษ  คุณต้องเซ็นต์รับสินค้าของคุณที่ปลายทาง สำหรับเวลาการขนส่ง ขึ้นอยู่กับพื้นที่ซึ่งโดยปกติจะใช้เวลา 3-4 วัน (ไม่รวมวันเสาร์และอาทิตย์และวันหยุดราชการ) บางกรณีสินค้าอาจจะถูกแยกจัดส่งมากกว่า 1 หีบห่อต่อหนึ่งการสั่งสินค้า 1 ครั้ง

 

 • วันที่รับสินค้าที่แจ้งให้ลูกค้าทราบนับจากวันทำการปกติและเป็นการคาดคะเนเท่านั้น
 • รายการสินค้าที่มีไม่เพียงพอในคลังสินค้าซึ่งผู้ขายจะจัดส่งมาเพิ่มทีหลังนั้น อาจจะใช้เวลานานกว่าปกติในการขนส่ง
 •  ช่วงระหว่างเทศกาล คริสต์มาส หรือวาเลนไทน์ อาจจะใช้เวลานานกว่าปกติในการขนส่ง

ในกรณีที่สินค้าไม่เพียงพอในคลังสินค้าซึ่งผู้ขายจะจัดส่งมาเพิ่ม ทีหลังนั้น ค่าขนส่งจะถูกแบ่งตามสัดส่วนและจะเรียกเก็บเมื่อสินค้าได้มีการจัดส่งแล้ว ค่าขนส่งจะไม่มีการเพิ่มขึ้น และสินค้าเหล่านี้จะถูกจัดส่งเป็นพัสดุแบบด่วนพิเศษ

นโยบายการเปลี่ยนสินค้า คืนสินค้า และการคืนเงิน

เรามีความภูมิใจในคุณภาพและราคาของสินค้าเรา หากลูกค้าไม่พอใจในสินค้าที่สั่งซื้อ เรายินดีที่จะเปลี่ยนสินค้า คืนเงินหรือคืนให้เป็นส่วนลด

เรามีการตรวจสอบสินค้าอย่างละเอียดก่อนการจัดส่ง ในกรณีสุดวิสัยที่สินค้าถึงมือลูกค้าในสภาพที่ไม่สมบูรณ์ กรุณาแจ้งให้เราทราบในทันที่เพื่อที่เราจะสามารถแก้ไขปัญหาให้ท่านได้อย่าง รวดเร็ว

กรุณาส่งคืนสินค้าในสภาพเดียวกับตอนที่คุณได้รับซึ่งรวมถึงเอกสาร การสั่งซื้อทั้งหมด เพื่อให้เราสามารถตรวจสอบการส่งคืนสินค้าของคุณ เมื่อเรามีการตรวจสอบปัญหา เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลือกการแก้ปัญหาด้วยการซ่อมแซม ทดแทน หรือคืนเงิน เราจะร่วมกันกับผู้ผลิตเพื่อตรวจสอบสินค้าที่ถูกส่งคืนอย่างละเอียด หากเราไม่พบความผิดพลาดของสินค้าที่ลูกค้าส่งคืน เราจะจัดส่งสินค้านั้นคืนให้กลับลูกค้า ซึ่งลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งกลับนี้ด้วย

ใช้ระยะเวลานานเท่าไรในการคืนเงิน การเปลี่ยนสินค้า หรือการให้คืนเป็นส่วนลด

กระบวนการนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของการส่งคืนสินค้าจากลูกค้า เวลาดำเนินการ และระยะเวลาของทางธนาคารที่จะทำการคืนเงิน ซึ่งปกติแล้วจะให้เวลา 2 -3 สัปดาห์ หากสินค้าจำเป็นต้องถูกส่งคืนไปที่ผู้ผลิต และเราไม่มีสินค้าทดแทนในคลังสินค้า อาจจะใช้เวลานานกว่าปกติ

สำหรับการส่งคืนสินค้าภายใน 7 วันจากวันที่ได้รับสินค้า  ลูกค้าจะได้รับเงินคืนในแบบเดียวกับตอนที่ทำการชำระ หากลูกค้าส่งคืนสินค้าหลัง 7 วันจากวันที่สั่งซื้อ ทางเราขอสงวนสิทธไม่รับคืนสินค้า   ค่าขนส่งและค่าดำเนินการจะไม่สามารถขอคืนได้ 

การขอเปลี่ยนสินค้าไม่ว่ากรณีใดที่ไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของผู้ ขาย เช่นการระบุขนาด หรือเลือกคุณสมบัติผิดโดยลูกค้าเอง  ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าที่มีราคาเท่ากับที่สั่งซื้อ ไม่สามารถขอคืนเป็นเงินสด  และลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าขนส่งเอง

กรณีส่งคืนพัสดุลูกค้าจะต้องส่งโดยพัสดุลงทะเบียนที่สามารถติดตาม สินค้าได้ โดยลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าขนส่งในการส่งคืน เราจะดำเนินการคืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้าให้เร็วที่สุดหลังจากเราได้รับ สินค้าอาจจะใช้เวลาอย่างน้อย 2 รอบบิลกว่าการคืนเงินจะปรากฏบนใบแจ้งการใช้บัตรเครดิตของคุณ ในการซื้อสินค้าราคาพิเศษบางกรณีจะไม่สามารถทำการขอคืนสินค้า เปลี่ยนสินค้า หรือยกเลิกการสั่งซิ้อได้

นโยบายการยกเลิก

กรุณาติดต่อเราโดยเร็วที่สุด หากท่านมีความจำนงค์ที่จะยกเลิกการสั่งซิ้อสินค้า

การยกเลิกการสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จะคืนยอดหลังหักค่าบริการการยกเลิก ในอัตรา 10% ของราคารวมของการสั่งซื้อ ค่าบริการนี้สำหรับค่าดำเนินการในการยกเลิกการสั่งซื้อ

การยกเลิกการสั่งซื้อที่มีการดำเนินการแล้ว จะคืนยอดหลังหักค่าบริการการยกเลิก ในอัตรา 20% ของราคารวมของการสั่งซื้อ ค่าบริการนี้สำหรับต้นทุนการดำเนินการ ค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้าเข้าสต๊อก และค่าการจัดการในการยกเลิกการสั่งซื้อ 

สำหรับกรณีที่สินค้าถูกส่งออกไปแล้ว ทางเราไม่สามารถดำเนินการยกเลิกการสั่งซื้อได้ และในกรณีนั้นนโยบายการส่งคืนค้าจะถูกนำมาใช้

นโยบายการไม่ได้รับสินค้า

กรุณาติดต่อเราโดยเร็วที่สุดหลังจาก 7 วันทำการ (ไม่เกิน 30 วันทำการ) หากท่านไม่ได้รับสินค้าทางเราจะทำการตรวจสอบสถานะการจัดส่งและหากสินค้าได้ มีการส่งคืนบริษัททางเราจะดำเนินการจัดส่งให้อีกคร้ง

Sign Up to Our Newsletter

สมัครรับข่าวสาร โปรโมชั่นจากทางร้าน

วิธีการซื้อสินค้าออนไลน์บนเว็บไซต์ Paddock

สำหรับลูกค้าทุกท่าน เพื่อประโยชน์ของท่าน เราขอแนะนำให้ศึกษาวิธีการซื้อสินค้าออนไลน์บนเว็บไซต์ PADDOCK ก่อน เพื่อให้การ Shopping ของคุณไม่สะดุดในทุกขั้นตอนค่ะ   คู่มือการซื้อสินค้าออนไลน์ (How to Shopping On Paddock Website)

กรณีที่พบปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์

 • หากพบปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์
  กรุณาติดต่อที่โทรศัพท์หมายเลข 081 6416852
  หรือ shoeithailand@hotmail.com

สอบถามเกี่ยวกับสินค้า ราคาสินค้า และแผนที่มาที่ร้าน

   • 169/84 ถ.รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ
   • +662 692 7001-5
   • +668 1641 6852

 

VM - Shopping cart

 x 
Cart empty